عاطفه شفیعی

درباره من

عاطفه شفیعی
image

مربی گروه آموزشی صنایع دستی @ دانشکده هنر

...

محقق گوگل

Citation

---

h-index

---

i10-index

---

اسکوپوس

Citation

Documents

h-index

co-authors

رزومه

تحصیلات، تجارت، مهارت ها و علایق من

تحصیلات

تجارب

مهارت ها

اولویت های پژوهشی

انتشارات

برخی از دستاورد های پژوهشی و تحقیقاتی
تحليل و بررسي نقوش تزئيني خانه زينت الملك شيراز
مجري نجمه(تاریخ دفاع: 1395/07/14) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي كاربرد نماد در عينيت بخشيدن به مفاهيم شيعي با توجه به مصاديق آن در ساختارضريح
ادهمي مژده(تاریخ دفاع: 1396/06/29) ، مقطع : كارشناسي ارشد

دانلود ها

فایل ها و ابزارهای مفید

طرح درس

طرح دروس و شرح آن

مطالب وبلاگ

اخبار، اطلاعیه ها و...

تماس

در ارتباط باشید

در ارتباط باشید

گروه آموزشی صنایع دستی، دانشکده هنر، دانشگاه سمنان، ایران
shafiee_at12@semnan.ac.ir
(+98)2331535393

فرم تماس