عاطفه شفیعی

درباره من

عاطفه شفیعی
image

مربی گروه آموزشی صنایع دستی @ دانشکده هنر

...

محقق گوگل

استنادات

---

h-index

---

i10-index

---

مؤلفین همکار

---

اسکوپوس

استنادات

---

مقالات

---

h-index

---

مؤلفین همکار

---

رزومه

تحصیلات، تجارت، مهارت ها و علایق من

تحصیلات

1386- 1389

کارشناسی ارشد

هنر تهران

تجارب

1398-1399

استاد مشاور انجمن علمی صنایع دستی

دانشگاه سمنان

مهارت ها

صحافی سنتی

طراحی سنتی

تذهیب

اولویت های پژوهشی

تحقیق و پژوهش در حوزه هنر تذهیب و صنایع دستی ایران و جهان

تحقیق و پژوهش در حوزه هنر تذهیب و صنایع دستی ایران و جهان

تحقیق و پژوهش در حوزه هنر تذهیب و صنایع دستی ایران و جهان

تحقیق و پژوهش در حوزه هنر تذهیب و صنایع دستی ایران و جهان

تحقیق و پژوهش در حوزه هنر تذهیب و صنایع دستی ایران و جهان

تحقیق و پژوهش در حوزه هنر تذهیب و صنایع دستی ایران و جهان

طراحی آثار کاربردی صنایع دستی

طراحی سنتی

هنرهای سنتی و نقوش ایرانی

تذهیب

انتشارات

برخی از دستاورد های پژوهشی و تحقیقاتی
مطالعه تطبیقی آثار نگارگران اصفهان و تهران در دوره معاصر از لحاظ فرم و ساختار
اولین همایش ملی خوشنویسی و نگارگری(2019-04-17)
^عاطفه شفیعی
تحليل و بررسي نقوش تزئيني خانه زينت الملك شيراز
مجري نجمه(تاریخ دفاع: 1395/07/14) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي كاربرد نماد در عينيت بخشيدن به مفاهيم شيعي با توجه به مصاديق آن در ساختارضريح
ادهمي مژده(تاریخ دفاع: 1396/06/29) ، مقطع : كارشناسي ارشد
لوح تقدیر دانشگاه سمنان
(2017-06-09)
شمسه
(2016-10-12)
صفحه تمام تذهیب
(2016-03-20)
صفحه تمام تذهیب
(2016-02-09)
صفحه آغاز قرآن کریم
(2014-03-21)

دانلود ها

فایل ها و ابزارهای مفید

مطالب وبلاگ

اخبار، اطلاعیه ها و...

تماس

در ارتباط باشید

در ارتباط باشید

سمنان. دانشکده هنر. گروه صنایع دستی
shafiee_at12@semnan.ac.ir
(+98)2331535393

فرم تماس